מרסס עשביה לכרם

מרסס עשביה - מוט - מוטות
מרסס עשביה - מוט - מוטות
מרסס עשביה - מוט - מוטות