אוסף גזם

תלת נקודות - רוחב מ 170-200

סגירה הידרולית על הגזם

HERMON SPRAYERS

MAJDAL SHAMS

HADI SHOFI

HERMON SPRAYERS

Hermon Sprayers Is #1 Sprayers Factory In Golan Heights Israel.