אוסף גזם

תלת נקודות - רוחב מ 170-200

סגירה הידרולית על הגזם

אוסף גזם
אוסף גזם
אוסף גזם