עגלות הייבר

עגלת הייבר מתאבכת  בגדלים שונים 

מיועדת להעמסות ועבודה חקלאית

HERMON SPRAYERS

MAJDAL SHAMS

HADI SHOFI

HERMON SPRAYERS

Hermon Sprayers Is #1 Sprayers Factory In Golan Heights Israel.