עגלות הייבר

עגלת הייבר מתאבכת  בגדלים שונים 

מיועדת להעמסות ועבודה חקלאית