עגלת בציר

מיכל נירוסטה למשקל עד 4 טון

עגלת בוצרת ובציר ענבי יין וזיתים

הרמה הידרולית