עגלת בציר

מיכל נירוסטה למשקל עד 4 טון

עגלת בוצרת ובציר ענבי יין וזיתים

הרמה הידרולית

HERMON SPRAYERS

MAJDAL SHAMS

HADI SHOFI

HERMON SPRAYERS

Hermon Sprayers Is #1 Sprayers Factory In Golan Heights Israel.